OHTA VN

Thông tin hữu ích về
linh kiện và đơn đặt hàng

Glossary

Glossary

Đinh

Đinh là một chi tiết kết nối không có phần ren như ốc vít, có hình dạng gần giống với ốc vít và thường được sử dụng trong việc kết nối các chi tiết gỗ, việc cố định được thực hiện bằng cách đóng đinh bằng búa.

Quay về Trang thông tin hữu ích về linh kiện và đơn đặt hàng

トップに戻る