OHTA VN

Thông tin hữu ích về
linh kiện và đơn đặt hàng

Glossary

Glossary

Mạ niken

Có hai loại mạ niken chính, “mạ niken điện” và “mạ niken điện phân”. Như tên cho thấy, có một phương pháp trong đó màng được hình thành bằng cách sử dụng điện và một phương pháp trong đó niken được phủ dung dịch hóa học không dùng điện, có phương pháp tạo màng bằng cách dán. Niken điện phân có độ sáng bóng rất đẹp nên thường được sử dụng cho mục đích trang trí và còn được sử dụng cho các bộ phận ngoại thất. Ngoài ra, do có độ cứng cao nên nó thích hợp cho các ứng dụng mạ chức năng và mạ điện. (Mạ niken điện phân được giải thích ở phần riêng). Đây là một trong những phương pháp mạ điển hình nhất trong số nhiều phương pháp xử lý bề mặt (mạ).

Quay về Trang thông tin hữu ích về linh kiện và đơn đặt hàng

トップに戻る