OHTA VN

Thông tin hữu ích về
linh kiện và đơn đặt hàng

Glossary

Glossary

Đầu ống nối

Đầu ống nối được sử dụng làm mối nối ống đã được quy định theo tiêu chuẩn JIS B 0151 của tiêu chuẩn JIS. Ống được quản lý bằng loại ren ống côn, và hình dạng côn giúp làm cho kết nối vít trở nên chặt hơn, tăng cường lực kết dính.

Quay về Trang thông tin hữu ích về linh kiện và đơn đặt hàng

トップに戻る