OHTA VN

Thông tin hữu ích về
linh kiện và đơn đặt hàng

Glossary

Glossary

Mạ niken không điện phân

Mạ niken không điện phân là phương pháp mạ thường được sử dụng để xử lý bề mặt (chống gỉ, chống ăn mòn) cho các bộ phận có dung sai điều khiển chính xác cao. Vì phương pháp này dễ kiểm soát độ dày màng hơn so với mạ niken điện.

Quay về Trang thông tin hữu ích về linh kiện và đơn đặt hàng

トップに戻る