OHTA VN

Thông tin hữu ích về
linh kiện và đơn đặt hàng

Glossary

Glossary

Đai ốc ống

Đai ốc ống là đai ốc dùng để siết chặt đường ống và được làm mỏng hơn ba loại đai ốc lục giác.

Quay về Trang thông tin hữu ích về linh kiện và đơn đặt hàng

トップに戻る