OHTA VN

Thông tin hữu ích về
linh kiện và đơn đặt hàng

Glossary

Glossary

Đai ốc

Có rất nhiều loại đai ốc đại diện cho việc kết hợp với ốc thường, nhưng loại phổ biến nhất là đai ốc lục giác. Ngoài đai ốc lục giác, còn có nhiều loại đai ốc phù hợp với các mục đich khác nhau. Có đai ốc chữ U và đai ốc nylon có chức năng khóa. Nhưng cũng có nhiều loại đai ốc cái tiêu chuẩn với hình dạng khác nhau, chẳng hạn như đai ốc nắp, đai ốc hình bướm, đai ốc lắp sẵn, …

Quay về Trang thông tin hữu ích về linh kiện và đơn đặt hàng

トップに戻る