OHTA VN

Thông tin hữu ích về
linh kiện và đơn đặt hàng

Glossary

Glossary

Vòng đệm chữ O

Vòng đệm chữ O là các vòng cao su hình vòng được sử dụng giữa các bộ phận mà khí hoặc chất lỏng chảy qua và được sử dụng ở những vị trí không nhìn thấy được trong quá trình sử dụng bình thường. Mặc dù là nằm ở vị trí không nhìn thấy được, nhưng nó đóng một vai trò rất quan trọng, có nhiều kích cỡ khác nhau và được làm bằng vật liệu cao su.

Quay về Trang thông tin hữu ích về linh kiện và đơn đặt hàng

トップに戻る