OHTA VN

Thông tin hữu ích về
linh kiện và đơn đặt hàng

Glossary

Glossary

Mở ren lớn hơn

Một trong những phương pháp xử lý ren cái, trong đó ren cái được cắt trước thành kích thước lớn, có tính đến khả năng độ dày màng sẽ tăng lên do xử lý chống ăn mòn hoặc sơn. Trước khi xử lý, để dự phòng việc cắt ốc vít được tiến hành xử lý lớn hơn, cho phép các vít và đai ốc được lắp ráp dễ dàng ngay khi cả hai đều có lớp phủ chống rỉ hoặc sơn dày.

Quay về Trang thông tin hữu ích về linh kiện và đơn đặt hàng

トップに戻る