OHTA VN

Thông tin hữu ích về
linh kiện và đơn đặt hàng

Glossary

Glossary

Sơn phủ

Các phương pháp xử lý bề mặt điển hình đang phổ biến trong cuộc sống hàng ngày. Xử lý bề mặt được sử dụng để cải thiện khả năng chống gỉ và ăn mòn, đồng thời thể hiện tông màu, cảm giác chạm và hình ảnh của từng nhà sản xuất như một hiệu ứng bề ngoài.

Quay về Trang thông tin hữu ích về linh kiện và đơn đặt hàng

トップに戻る