OHTA VN

Thông tin hữu ích về
linh kiện và đơn đặt hàng

Glossary

Glossary

Vít đầu chảo

Đại diện cho vít, hình dáng đầu gọi là “vít đầu chảo”. Như tên gọi, nó được đặt tên theo hình dạng giống như một cái chảo đảo ngược. Ở Nhật Bản, hình dạng được xác định bởi tiêu chuẩn JIS, trong khi ở nước ngoài, các hình dạng được chỉ định bởi các tiêu chuẩn như ISO, DIN, và AISI.

Quay về Trang thông tin hữu ích về linh kiện và đơn đặt hàng

トップに戻る