OHTA VN

Thông tin hữu ích về
linh kiện và đơn đặt hàng

Glossary

Glossary

Chốt song song

Chốt song song là các phần được sử dụng để cố định và định vị khi lắp ráp các bộ phận hoặc thiết bị. Chúng được kiểm soát kích thước rất chặt chẽ và là các bộ phận có độ cứng cao, khó mài mòn.

Quay về Trang thông tin hữu ích về linh kiện và đơn đặt hàng

トップに戻る