OHTA VN

Thông tin hữu ích về
linh kiện và đơn đặt hàng

Glossary

Glossary

Xử lý Parker

Xử lý Parker thường được sử dụng như một quy trình trước khi sơn vì nó tạo thành một màng axit photphoric trên bề mặt kim loại, bảo vệ vật liệu khỏi bị ăn mòn và giúp sơn bám dính dễ dàng hơn.

Quay về Trang thông tin hữu ích về linh kiện và đơn đặt hàng

トップに戻る