OHTA VN

Thông tin hữu ích về
linh kiện và đơn đặt hàng

Glossary

Glossary

Xử lý pasivate

Trong tiếng Nhật, nó được gọi là “xử lý thụ động”, và bề mặt thép không gỉ có cấu trúc bị thay đổi trong quá trình kéo dây hoặc quá trình rèn sẽ được phản ứng hóa học với axit sulfuric để trở thành vật liệu chống gỉ ban đầu của thép không gỉ.

Quay về Trang thông tin hữu ích về linh kiện và đơn đặt hàng

トップに戻る