OHTA VN

Thông tin hữu ích về
linh kiện và đơn đặt hàng

Glossary

Glossary

Chốt

Các chốt quá rộng nhưng các chốt song song (chân gõ), chốt chia và chốt giữ lại được phân phối như các chốt tiêu chuẩn được sử dụng trong sản xuất. Các chốt song song thích hợp để định vị trong quá trình lắp ráp, các chốt tách thích hợp để ngăn trục rơi ra ngoài, và các chốt giữ thích hợp để cố định các bộ phận và có hình dạng phù hợp cho nhiều mục đích sử dụng khác nhau.

Quay về Trang thông tin hữu ích về linh kiện và đơn đặt hàng

トップに戻る