OHTA VN

Thông tin hữu ích về
linh kiện và đơn đặt hàng

Glossary

Glossary

Khoảng cách ren

Khoảng cách tồn tại ở nhiều thứ khác nhau, nhưng cách giải thích về khoảng cách ở đây là “khoảng cách ren”. Bước ren là khoảng cách giữa đỉnh và đáy của sợi. Đối với ren hệ mét và inch, bước ren được xác định theo kích thước đường kính ngoài được xác định theo tiêu chuẩn. Ngoài ra, các chi tiết cơ bản của ren mảnh thích hợp cho việc khóa và điều chỉnh vị trí được quy định theo tiêu chuẩn nhưng các chi tiết đặc biệt khác thường được sử dụng.

Quay về Trang thông tin hữu ích về linh kiện và đơn đặt hàng

トップに戻る