OHTA VN

Thông tin hữu ích về
linh kiện và đơn đặt hàng

Glossary

Glossary

Xử lý bề mặt/ mạ

Xử lý bề mặt là quá trình bao gồm mạ kẽm, sơn, xử lý hóa học, xử lý nhiệt và nhiều phương pháp khác. Mỗi phương pháp có một vai trò riêng, và việc chọn lựa phương pháp phù hợp tùy thuộc vào mục đích sử dụng của vật phẩm đó là rất quan trọng. Nếu bạn gặp khó khăn trong việc lựa chọn phương pháp xử lý bề mặt, hãy liên hệ với các chuyên gia hoặc với chúng tôi để được tư vấn.

Quay về Trang thông tin hữu ích về linh kiện và đơn đặt hàng

トップに戻る