OHTA VN

Thông tin hữu ích về
linh kiện và đơn đặt hàng

Glossary

Glossary

Máy đo phích cắm

Máy đo phích cắm là máy đo kiểm tra. Máy đo này được sử dụng cho các bộ phận có kiểm soát dung sai đường kính bên trong rất nghiêm ngặt và các kích thước cơ bản được nhà sản xuất máy đo tạo ra, nhưng cũng có thể đặt hàng các kích thước đặc biệt.

Quay về Trang thông tin hữu ích về linh kiện và đơn đặt hàng

トップに戻る