OHTA VN

Thông tin hữu ích về
linh kiện và đơn đặt hàng

Glossary

Glossary

Kiềm

Ở Nhật Bản, “kìm” dùng để chỉ một công cụ dùng để kẹp hoặc cắt, trái ngược với kìm hoặc kềm, nhưng trong tiếng Anh, thuật ngữ “kìm” bao gồm cả kìm và kềm. Kìm ở Nhật Bản là công cụ dùng để kẹp, uốn cong hoặc kéo các tấm phẳng hoặc thanh tròn và thường được sử dụng trong quá trình bảo trì. Kìm bơm nước có hàm và được sử dụng để kẹp và vặn các bu lông và đai ốc lục giác, đồng thời được sử dụng để bảo trì đường ống nước, ống dẫn khí và các vật dụng khác.

Quay về Trang thông tin hữu ích về linh kiện và đơn đặt hàng

トップに戻る