OHTA VN

Thông tin hữu ích về
linh kiện và đơn đặt hàng

Glossary

Glossary

Bơm

Nó đề cập đến các máy móc di chuyển khí hoặc chất lỏng bằng áp suất. Có nhiều nhà sản xuất máy bơm khác nhau tùy thuộc vào đối tượng và lưu lượng chảy, mỗi nhà sản xuất phát triển và đưa ra các kích thước và chức năng chuyên biệt của riêng mình.

Quay về Trang thông tin hữu ích về linh kiện và đơn đặt hàng

トップに戻る