OHTA VN

Thông tin hữu ích về
linh kiện và đơn đặt hàng

Glossary

Glossary

Đảm bảo chất lượng

Thay vì so sánh chất lượng của một sản phẩm riêng lẻ, đảm bảo chất lượng là một bộ phận quen thuộc với tất cả các bộ phận trong công ty, chẳng hạn như quản lý công ty, thiết kế, phát triển, dịch vụ và tài liệu,…Đó là một bộ phận chuyên môn thực hiện các hoạt động nhằm nâng cao chất lượng và tăng sự hài lòng của khách hàng từ một góc nhìn toàn diện về cấu trúc, mục tiêu của công ty và chất lượng tổng thể.

Quay về Trang thông tin hữu ích về linh kiện và đơn đặt hàng

トップに戻る