OHTA VN

Thông tin hữu ích về
linh kiện và đơn đặt hàng

Glossary

Glossary

Cờ lê bánh cóc (cờ lê ratchet)

Cờ lê bánh cóc (cờ lê ratchet) là một công cụ để lắp đặt và tháo các bu lông và đai ốc lục giác. Nó được trang bị một cần gạt chuyển đổi để dễ dàng thao tác trên hiện trường trong quá trình lắp đặt và tháo rời

Quay về Trang thông tin hữu ích về linh kiện và đơn đặt hàng

トップに戻る