OHTA VN

Thông tin hữu ích về
linh kiện và đơn đặt hàng

Glossary

Glossary

Đinh tán

Sản phẩm đinh tán chính được phân phối là đinh tán thông thường và đinh tán mù. Một chiếc đinh tán bao gồm phần đầu và phần thân, được cố định bằng cách hàn kín phần đầu của phần thân. Đinh tán mù là loại đinh tán tuyệt vời có thể được sử dụng để buộc chặt hai hoặc nhiều bộ phận từ một phía bằng một công cụ đặc biệt. Ưu điểm của đinh tán là dễ dàng và nhanh chóng để buộc chặt, điểm yếu là phải phá hủy để tháo chúng ra sau khi buộc chặt.

Quay về Trang thông tin hữu ích về linh kiện và đơn đặt hàng

トップに戻る