OHTA VN

Thông tin hữu ích về
linh kiện và đơn đặt hàng

Glossary

Glossary

Ốc vít loại kẹp

Đai ốc chèn ren trong là một loại ốc đinh điển hình được sử dụng để tạo ren trong gỗ.

Quay về Trang thông tin hữu ích về linh kiện và đơn đặt hàng

トップに戻る