OHTA VN

Thông tin hữu ích về
linh kiện và đơn đặt hàng

Glossary

Glossary

Vít S-Tite

Vít S-Tite là nhãn hiệu vít đặc biệt thuộc sở hữu của Nitto Seiko. Vít S-tite là vít tự cắt ren vào vật liệu kim loại và là vít có chức năng tạo thành ren cái khi siết chặt bằng cách khoan lỗ thí điểm.

Quay về Trang thông tin hữu ích về linh kiện và đơn đặt hàng

トップに戻る