OHTA VN

Thông tin hữu ích về
linh kiện và đơn đặt hàng

Glossary

Glossary

Cờ lê

Một công cụ để siết vít được gọi là máy vặn vít. Nhiều loại công cụ đã được phát triển tùy thuộc vào hình dạng và kích thước của lỗ truyền động vít cũng như vị trí của vít và nó rất hữu ích để tăng hiệu quả sản xuất.

Quay về Trang thông tin hữu ích về linh kiện và đơn đặt hàng

トップに戻る