OHTA VN

Thông tin hữu ích về
linh kiện và đơn đặt hàng

Glossary

Glossary

Ốc vít

Nguồn gốc của ốc vít là từ một cái vít xoắn từ dưới lên để chuyển nước, điều này đã đánh dấu sự bắt đầu của việc sử dụng ốc vít đầu tiên của loài người, và sau đó vào khoảng năm 1500, Leonardo da Vinci đã tạo ra các thiết bị sử dụng bộ phận ốc vít. Từ thời điểm đó đến hiện đại, đã có nhiều phát minh về ốc vít, nhưng thiết kế cơ bản không thay đổi, điều này có thể được coi là một sản phẩm bất biến. Ốc vít được định kích cỡ theo nhiều tiêu chuẩn khác nhau, và chúng thường bị bỏ qua trong quá trình sản xuất nhưng chúng là những bộ phận rất quan trọng.

Quay về Trang thông tin hữu ích về linh kiện và đơn đặt hàng

トップに戻る