OHTA VN

Thông tin hữu ích về
linh kiện và đơn đặt hàng

Glossary

Glossary

Rãnh

Một quy trình được áp dụng cho bề mặt tựa bên dưới của đầu bu lông hoặc đai ốc để tạo ra các đường lượn sóng, lởm chởm ăn vào vật thể và tạo ra hiệu ứng khóa, giữ cho ốc không bị lỏng

Quay về Trang thông tin hữu ích về linh kiện và đơn đặt hàng

トップに戻る