OHTA VN

Thông tin hữu ích về
linh kiện và đơn đặt hàng

Glossary

Glossary

Ốc vít loại hố hexagon được mạ men

Ốc vít cố định có lỗ hexagon, được gọi là men, vít định vị, và nhiều tên khác. Thường được sử dụng để cố định hai chi tiết cùng nhau.Phương pháp cố định là sử dụng ốc vít cố định hexagon để kẹp chặt vào đối tượng (với nhiều hình dạng đầu khác nhau). Các hình dạng đầu khác nhau được phân phối dưới dạng sản phẩm tiêu chuẩn tùy thuộc vào hình dạng của vật thể, chẳng hạn như đầu lõm, đầu phẳng, đầu nhọn, đầu thanh, đầu răng cưa và đầu W.

Quay về Trang thông tin hữu ích về linh kiện và đơn đặt hàng

トップに戻る