OHTA VN

Thông tin hữu ích về
linh kiện và đơn đặt hàng

Glossary

Glossary

Mắt xích

Một khớp nối kim loại dùng để kết nối các vật treo bằng dây cáp, dây xích, v.v. Các phụ kiện được chế tạo bền bỉ được sử dụng khi xử lý vật nặng.

Quay về Trang thông tin hữu ích về linh kiện và đơn đặt hàng

トップに戻る