OHTA VN

Thông tin hữu ích về
linh kiện và đơn đặt hàng

Glossary

Glossary

Bulông vai

Bulông vai (hay còn gọi là bulông stripper) là loại vít có ba phần: phần đầu, phần thân (vai) và phần ren. Trong đó, phần thân (vai) có hình dạng được quản lý theo các số liệu chính xác. Các bulông đặc biệt để kết nối các bộ phận cơ khí.

Quay về Trang thông tin hữu ích về linh kiện và đơn đặt hàng

トップに戻る