OHTA VN

Thông tin hữu ích về
linh kiện và đơn đặt hàng

Glossary

Glossary

Đầu nối

Đầu nối, đầu nối ép là các bộ phận được sử dụng để nối dây điện với bảng kẹp hoặc nối các dây điện với nhau bằng cách ép (hoặc cố định). Khi sử dụng, cần có công cụ ép chuyên dụng.

Quay về Trang thông tin hữu ích về linh kiện và đơn đặt hàng

トップに戻る