OHTA VN

Thông tin hữu ích về
linh kiện và đơn đặt hàng

Glossary

Glossary

Đệm

Chỉ các bộ phận được sử dụng để tạo ra khoảng trống, với nhiều hình dạng và chất liệu khác nhau như độ bền, kích thước, khả năng dẫn điện, và chúng có sẵn trong một loạt từ sản phẩm tiêu chuẩn đến sản phẩm đặc biệt.

Quay về Trang thông tin hữu ích về linh kiện và đơn đặt hàng

トップに戻る