OHTA VN

Thông tin hữu ích về
linh kiện và đơn đặt hàng

Glossary

Glossary

Lò xo

Khi nghĩ đến lò xo, chúng ta nghĩ ngay đến lò xo xoắn ốc, nhưng lò xo xoắn ốc cũng có các loại “lò xo đẩy” “lò xo chiết” và “lò xo cuộn nén” tùy thuộc vào mục đích sử dụng của chúng. Ngoài ra còn có các lò xo tuyến tính với nhiều hình dạng khác nhau, chẳng hạn như lò xo xoắn và lò xo pin, và còn có các loại lò xo dạng tấm sử dụng tấm kim loại. Trong cả hai trường hợp, chúng đều là các thành phần cơ khí sử dụng tính chất đàn hồi của vật liệu.

Quay về Trang thông tin hữu ích về linh kiện và đơn đặt hàng

トップに戻る