OHTA VN

Thông tin hữu ích về
linh kiện và đơn đặt hàng

Glossary

Glossary

Sắt

Sắt có thể nói là nguyên tố kim loại quý giá nhất đối với nhân loại. Xét về tính sẵn có và giá cả, nó là kim loại phổ biến nhất so với các kim loại khác. Ở Nhật Bản, trong cuộc Cách mạng Công nghiệp, sắt từng được gọi là “vua của ngành công nghiệp”. Sắt là nguyên tố kim loại tốt nhất về nhiều mặt, vì trong cuộc sống hàng ngày, dao và các loại dao kéo khác, cũng như máy móc công nghiệp, hầu hết đều được làm từ sắt và sắt cũng được xử lý nhiệt để tăng độ cứng.

Quay về Trang thông tin hữu ích về linh kiện và đơn đặt hàng

トップに戻る