OHTA VN

Thông tin hữu ích về
linh kiện và đơn đặt hàng

Glossary

Glossary

Vít Torx

Đề cập đến các ốc vít có bộ phận truyền động công cụ có hình dạng đặc biệt và được phát triển cho các ứng dụng không thể siết chặt bằng các công cụ thông thường. Các sản phẩm điển hình như Torx có chức năng chống giả mạo và hình dạng cho phép tác dụng mô-men xoắn cao.

Quay về Trang thông tin hữu ích về linh kiện và đơn đặt hàng

トップに戻る