OHTA VN

Thông tin hữu ích về
linh kiện và đơn đặt hàng

Glossary

Glossary

Mũi Taro

Mũi taro là dụng cụ để cắt ren bên trong. Một mũi taro thông thường bao gồm phần cắt, rãnh, phần ren và phần cán, và là một mũi khoan đặc biệt có thể cắt các sợi ren tương đối dễ dàng. Có nhiều loại mũi taro khác nhau và mũi taro cắt bao gồm mũi taro cầm tay, mũi taro xoắn ốc và mũi taro nhọn. Ngoài ra còn có một vòi nâng lên làm biến dạng nhựa để không có vụn nào lọt ra ngoài

Quay về Trang thông tin hữu ích về linh kiện và đơn đặt hàng

トップに戻る