OHTA VN

Thông tin hữu ích về
linh kiện và đơn đặt hàng

Glossary

Glossary

Chốt nón

Chốt nghiêng là một loại chốt song song được sử dụng để định vị khi cố định trục vào chuỗi

Quay về Trang thông tin hữu ích về linh kiện và đơn đặt hàng

トップに戻る