OHTA VN

Thông tin hữu ích về
linh kiện và đơn đặt hàng

Glossary

Glossary

Đai côn

Thép hình chữ H và thép hình chữ L dùng trong xây dựng có hình chữ R để duy trì độ cứng, và tạo ra các góc. Khi cố định các vật liệu thép xây dựng như vậy bằng bulông, có các loại đai cố định được gọi là đai côn dùng để điều chỉnh góc, với các góc tiêu chuẩn là 5 độ và 8 độ

Quay về Trang thông tin hữu ích về linh kiện và đơn đặt hàng

トップに戻る