OHTA VN

Thông tin hữu ích về
linh kiện và đơn đặt hàng

Glossary

Glossary

Ốc vít tự khoan

Như tên gọi cho thấy, vít tự khoan là loại vít có lõi tự tạo khi được vặn vào vật liệu mà không cần khoan trước và có thể được cố định có hoặc không có lỗ thí điểm.

Quay về Trang thông tin hữu ích về linh kiện và đơn đặt hàng

トップに戻る