OHTA VN

Thông tin hữu ích về
linh kiện và đơn đặt hàng

Glossary

Glossary

Ốc vít Taptite

Là một loại vít công nghệ cao điển hình, loại vít này giúp cải thiện tốt hiệu suất làm việc bằng cách tạo ren cái khi siết chặt bằng cách khoan một lỗ thí điểm.

Quay về Trang thông tin hữu ích về linh kiện và đơn đặt hàng

トップに戻る