OHTA VN

Thông tin hữu ích về
linh kiện và đơn đặt hàng

Glossary

Glossary

Dụng cụ đo độ sâu

Còn được gọi là máy đo độ sâu, đây là công cụ đo chuyên dụng về kích thước độ sâu. Mặc dù các phép đo có thể được thực hiện bằng thước cặp (caliper), nhưng tùy thuộc vào độ sâu và hình dạng của lỗ, độ chính xác của việc kiểm tra có thể được cải thiện bằng cách sử dụng một công cụ kiểm tra đặc biệt.

Quay về Trang thông tin hữu ích về linh kiện và đơn đặt hàng

トップに戻る