OHTA VN

Thông tin hữu ích về
linh kiện và đơn đặt hàng

Glossary

Glossary

Khóa cài Toggle

Các bộ phận này cũng được gọi là các khóa cài, khóa nút bấm, hoặc khóa bắt,… tùy thuộc vào nhà sản xuất và hình dáng, được sử dụng để cố định cửa hoặc nắp của cửa.

Quay về Trang thông tin hữu ích về linh kiện và đơn đặt hàng

トップに戻る