OHTA VN

Thông tin hữu ích về
linh kiện và đơn đặt hàng

Glossary

Glossary

Dụng cụ

Các dụng cụ được sử dụng trong quá trình sản xuất, bao gồm dụng cụ gia công, dụng cụ kiểm tra, dụng cụ siết vít, dụng cụ hàn…, được gọi chung là “công cụ”.

Quay về Trang thông tin hữu ích về linh kiện và đơn đặt hàng

トップに戻る