OHTA VN

Thông tin hữu ích về
linh kiện và đơn đặt hàng

Glossary

Glossary

Momen xoắn

Trong khi quay một vật thể, lực sử dụng được biểu thị bằng một phương trình được gọi là “lực quay”, và đơn vị của nó là “N・m (Newton meter)
Công thức tính này tính dựa trên khoảng cách giữa trục và điểm lực, cùng với lực được áp dụng lên điểm đó.
Trong quá trình vặn ốc hoặc bulông, việc quản lý giá trị moment xoắn thường được thực hiện thường xuyên. Việc vặn ốc hoặc bulông quá chặt hoặc quá lỏng đều có thể gây ra hiện tượng lỏng. Do đó, nên quản lý giá trị mô-men xoắn ở mức thích hợp.

Quay về Trang thông tin hữu ích về linh kiện và đơn đặt hàng

トップに戻る