OHTA VN

Thông tin hữu ích về
linh kiện và đơn đặt hàng

Glossary

Glossary

Mạ crôm hoá trị ba

Mạ crôm hóa trị ba là phương pháp mạ phổ biến nhất cho vật liệu sắt tuân thủ RoHS2. Đây là phương pháp mạ trong đó một màng mỏng crôm hóa trị ba được sử dụng làm chất xử lý sau khi mạ. Đây là cách mạ phổ biến nhất dựa trên giá cả và khả năng chống gỉ.

Quay về Trang thông tin hữu ích về linh kiện và đơn đặt hàng

トップに戻る