OHTA VN

Thông tin hữu ích về
linh kiện và đơn đặt hàng

Glossary

Glossary

Xe đẩy

Khi nhắc đến xe đẩy, người ta thường nghĩ ngay đến công cụ mà nhân viên của các công ty vận chuyển sử dụng để di chuyển hàng hóa. Tuy nhiên, ngoài việc đơn giản đó, xe đẩy còn là một công cụ quan trọng trong việc cải thiện quy trình vận hành tại các nhà máy sản xuất, giúp cải thiện hiệu suất di chuyển vật liệu và sản phẩm một cách hiệu quả. Có nhiều loại xe đẩy phù hợp với từng nhà máy sản xuất được phát triển từ các nhà sản xuất khác nhau.

Quay về Trang thông tin hữu ích về linh kiện và đơn đặt hàng

トップに戻る