OHTA VN

Thông tin hữu ích về
linh kiện và đơn đặt hàng

Glossary

Glossary

Ốc vít loại truss nhỏ

Trong các hình dạng đầu ốc, có các loại như “nắp”, “đĩa”, “truss” (hay còn gọi là “bind”), nhưng trong số đó, truss có thể coi là một trong những loại quan trọng nhất. So với hình dạng nắp, hình dạng truss có mặt dưới đầu lớn hơn, làm cho nó ít bị lỏng hơn. Do đó, nó thường được sử dụng ở những vị trí thường bị lỏng lẻo hoặc trong các ứng dụng không cần chú trọng đến bề ngoài.

Quay về Trang thông tin hữu ích về linh kiện và đơn đặt hàng

トップに戻る