OHTA VN

Thông tin hữu ích về
linh kiện và đơn đặt hàng

Glossary

Glossary

Bulông lắp sẵn

Buông lắp sẵn là một loại bu lông lõm có đường kính ngoài của đầu là hình lục giác, nhưng nó là một loại bu lông đa năng cũng có thể được sử dụng với một dụng cụ có rãnh chéo trong lỗ dẫn động. Đây là loại bulông đa năng phù hợp cho việc lắp ráp của người thông thường.

Quay về Trang thông tin hữu ích về linh kiện và đơn đặt hàng

トップに戻る