OHTA VN

Thông tin hữu ích về
linh kiện và đơn đặt hàng

Glossary

Glossary

Khăn lau công nghiêp

Ở nhà máy sản xuất, khăn lau thường được sử dụng, nguồn gốc từ “Waste” (nghĩa là vải thừa). Chúng trở thành mặt hàng cần thiết trong ngành công nghiệp và được sử dụng để lau sạch dầu trên các thiết bị và sản phẩm. Tuy nhiên, việc sử dụng khăn lau có thể gây ra việc tạo ra sợi vải, gây ảnh hưởng xấu đến sản phẩm và thiết bị, do đó, chúng tôi khuyến nghị sử dụng khăn lau làm từ giấy hoặc không dệt. Tại công ty chúng tôi, từ phòng kiểm tra chất lượng trở đi, chúng tôi đã chuyển sang sử dụng khăn lau làm từ giấy hoặc vải không dệt để nâng cao độ chính xác của sản phẩm.

Quay về Trang thông tin hữu ích về linh kiện và đơn đặt hàng

トップに戻る