OHTA VN

Thông tin hữu ích về
linh kiện và đơn đặt hàng

Glossary

Glossary

Ốc vít hàn

Đai ốc hàn là loại đai ốc dùng để hàn. Các đai ốc thường có hình vuông hoặc hình lục giác, và có thể có các loại có đính kèm chốt (định vị) để phù hợp với phần kết nối hoặc có hình dạng với chân đỡ.

Quay về Trang thông tin hữu ích về linh kiện và đơn đặt hàng

トップに戻る